Firmowy kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny dla firm przyznawany jest w formie kredytu ratalnego na finansowanie działalności gospodarczej. Może służyć m.in. zwiększeniu środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego, zakup lub modernizację sprzętu czy zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów. To także możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek biznesowych udzielonych przez instytucje i organizacje działające na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Z oferty kredytu hipotecznego dla firm mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy z sektora mikro i MSP, jak też spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki z o.o. oraz osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (adwokat, radca prawny, notariusz, architekt, lekarz – także weterynarii, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, doradca podatkowy, aptekarz). Dzięki karencji w spłacie kapitału nie trzeba spłacać od razu pełnych rat – okres ten trwa nawet do 12 miesięcy.

Co należy wiedzieć o kredycie hipotecznym dla firm:

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym. Dla kredytów udzielanych w PLN istnieje możliwość otwarcia rachunków bilansujących – środki na nich zgromadzone pomniejszają kwotę kredytu od której naliczane są odsetki, dzięki temu rata kredytu będzie niższa.