Leasing

Leasing to oferta finansowania pojazdów oraz maszyn i urządzeń skierowana do przedsiębiorców, tj. zarówno Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Oferujemy dwie możliwości leasingu.

Leasing operacyjny, w którym Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a opłaty ponoszone przez Leasingobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodu.

Drugą opcją jest leasing finansowy, w którym Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie część odsetkowa raty.

Kiedy wybrać leasing jako źródło finasowania?

Co należy wiedzieć o leasingu: