Kredyt inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie wartości istniejącego majątku trwałego firmy. Kredyt udzielany jest również na refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Kredyt inwestycyjny może być udzielony nawet na 20 lat, co pozwala zrealizować również długoterminowe inwestycje. W odróżnieniu od kredytu w rachunku bieżącym, można dostosować rodzaj rat do specyfiki prowadzonej działalności.

Co należy wiedzieć o kredycie inwestycyjnym dla firm:

Dzięki możliwości karencji w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy, można przeprowadzić planowaną inwestycję. Jeżeli realizowana inwestycja zacznie przynosić zamierzone zyski, istnieje również możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty.